ನಗಲು ನೆನಪಿಸುವವರು

ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ , ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ಗಮನಿಸುವವರೆಂದರೆ , ತಮ್ಮ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ , ಇತರರ ನಗುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು. ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ , ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವರು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಕಾಯದೆ , ತಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವವರೆಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವರು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿ , ಅವರು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಫೋನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ವೀರರು. ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗು ಬಂದರೂ ನಗುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವೊಂದರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ , ಅವರು ಹಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿ ನೀಡಿದರೆಂದು ದೂರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ,ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅವರನ್ನೇ ದೂರುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಷೇಮವೇ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಬದಲು ಫೋಟೋ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹನೆ ತೋರಿ ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಅವರು. ಅವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಫೋಟೋಗೆ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ನಮನ.

ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ , ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಸೆರೆಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಆತನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ ಅದಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ನೂರಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಆರಂಭ ಅದಾಗಿರಬಹುದು. ಆತನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆತನ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರುವ ಮುನ್ನ , ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಸೆರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು , ದ್ವೇಷಗಳೇ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ , ಶುದ್ದವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗಳು. ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ , ನಗಲು ನೆನಪಿಸುವವರು ಅವರು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ನಿಂತು , ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವ ನಾವು , ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೆ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: