ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆ …

ಬದುಕಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಕರಾರುಗಳಿಂದ ದೂರಸರಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು , ಆ ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೊಂದು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವುದಿದೆ. ನಾಟಕ ನೋಡುವವರೇ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ , ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಅರಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡುತ್ತೇವೋ , ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಟಿಸುವಾತನೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ , ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ , ನಮ್ಮ ಬದುಕೂ ಹಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆರಾಮವಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ . ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವವೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು , ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಚೇತನ .. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರನ್ನು ನಗಿಸಿ ಮನರಂಜಿಸಬೇಕು , ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು , ಸಾಲಗಾರರ ಕರೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉತ್ತರಿಸಿ ..ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದನೋರ್ವ ಸಾಹುಕಾರನಾಗಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಾದರೆ , ನಟಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಮರೆತರೂ ಅಂದಿನ ವೇತನ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವ ನಾವೊಮ್ಮೆ , ಅವರ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ?! ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿರುವುದೇ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: