ಟಿಕೆಟ್

ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂದರೆ , ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದುಹೋದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಹಿತೈಷಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ . ಆತ ತುಂಬಾ ಅಲೋಚನೆಗಳು ಒಳಿತಲ್ಲವೆಂದೂ , ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಗೆಳೆಯನೂ ಹೌದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮಗೆ , ಉಸಿರಾಡಲು ನೆನಪಿಸಿ , ತಾನು ಏನೂ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ತೆರಳುವಾತ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ , ಆತನೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದಾಗ , ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತು …ಅದೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಯದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ , ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ನೂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಎದುರಿಸುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಟಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಆತ ತನ್ನ ಅಳಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ?! ಬಗೆಹರಿಯದ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ಈಡೇರದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬೆರೆತಿರುವ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ , ಗೌರವ ಹಾಗು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಂತ್ವಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬಹುದಲ್ಲವೆ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: