ಅಪರಿಚಿತರು

ಅಪರಿಚಿತರ ನಡುವೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಇರಲೂ ಹಿಂಜರಿಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ , ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸುವಾತ ನಾನು. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು , ನಾವು ಕೇಳದೆಯೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅವರು ತಲುಪಿಸುವ ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮೌನವಿದೆ . ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡದೆಯೂ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸದೇ ಉಳಿದು ಹೋದ ವಿಚಾರಗಳ ಸೂಚನೆಯಿದೆ . ಬಾಳ ಹೂವು ಅರಳಲಿ ಎಂದು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ , ಅವರ ಗಿಡವೇ ಬೆಳೆಯದ ಮನದಂಗಳದ ಪರಿಚಯ ಕಾದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ . ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಛಲ , ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ , ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮಿಡಿತವಿದೆ. ಒಂದು ನೂತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ , ಹಿನ್ನಲೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೂಡುವ ಕನಿಕರವೇ ತಾನೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: